Werkwijze en tarieven

Intake
Na de aanmelding vindt er een intakegesprek plaats om te onderzoeken of de hulpvraag aansluit bij wat Praktijk voor Herstel en Bemiddeling in relaties je te bieden heeft en of er een persoonlijke klik is.
Het intakegesprek duurt ongeveer een uur waarvoor € 45,–*  wordt berekend.

Tarieven 
Het uurtarief is € 90,–*. Voor studenten wordt een gereduceerd tarief berekend.
* De tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

Vergoeding
Relatietherapie, coaching en mediation worden niet vergoed door de ziektekostenverzekering.

Duur en frequentie gesprekken
Een sessie voor EFT therapie duurt 5 kwartier : € 112,50
Een sessie voor individuele coaching duurt 1 uur: € 90,-
De gemiddelde duur van het traject is 5 tot 10 gesprekken, dit hangt af van de hulpvraag en de problematiek.
De frequentie van de gesprekken zijn meestal een keer per twee weken.
Een sessie voor mediation duurt 90 minuten: € 135,-

Afzeggen of verzetten afspraak
Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd worden in rekening gebracht.

Vertrouwelijkheid
Vanzelfsprekend zijn de gesprekken vertrouwelijk van aard. Er wordt geen informatie aan derden gegeven zonder overleg met en instemming van betrokkenen.

Mijn mediation werkzaamheden voer ik uit op basis van het SRM Mediation Reglement.
Voor inzage zie: www.mediatorregister.nl


Janet Dekker-Rodenburg

U kunt telefonisch of direct online met mij een afspraak maken voor een intakegesprek. Voor aanvullende informatie kunt u het contactformulier gebruiken.

Online een afspraak maken