Individuele coaching: Ervaringen

Maaike, 43 jaar
Blij en dankbaar ben ik dat je mij in de afgelopen 3 jaar, in de eerste 5 jaar van mijn huwelijk, mijn coach was. Regelmatig, als ik anderen vertel over de afgelopen 5 jaar, als samengesteld gezin, en de uitdagingen die op ons pad kwamen, vertel ik trots dat ik hulp van jou had. Je luisterde, je leende me boeken die precies aansloten bij de uitdaging van het moment. Je reflecteerde met mij, en soms ook samen met mijn partner, diverse situaties en zo leerden we ongezonde dynamieken te doorbreken. je begreep de uitdagingen van mijn gezin, mijn gevoeligheid en gaf praktische handvaten om binnen het gezin mijn rol te vervullen en voor mezelf te zorgen. ik ben je zo dankbaar voor je medeleven en vele bemoedigingen. Daardoor echt trots op de afgelopen 5 jaar en in balans klaar voor de jaren die komen gaan.”

Peter, 51 jaar
Janet heeft me handvatten gegeven om mezelf sterker te maken en de vragen anders te formuleren. Dit heeft mij weer een stukje op weggeholpen. De rust en het luisterend oor was voor mij zeer aangenaam” 

Jaap, 50 jaar
Met de wetenschap dat een samengesteld gezin een moeilijke opgave kan zijn heb ik Janet benaderd om mij beter voor te bereiden op ieders rol en hoe ik daar als ouder en stiefouder mee om kan gaan. De gesprekken met Janet waren zeer verhelderend en in betrokken en prettige sfeer. De tips en literatuur die ze over dit onderwerp heeft aangereikt zijn heel waardevol gebleken, zodat we met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan”.

Corine, 24 jaar
“De gesprekken hebben mij geholpen om de vicieuze gedachtencirkel te doorbreken.  Janet heeft me geholpen om mijn doelen en verwachtingen helder te krijgen en te kunnen verwoorden.

Een belangrijk inzicht is dat ik uiteindelijk niet verantwoordelijk ben voor het geluk van de ander. Deze waarheid heeft me geholpen om mensen met wie ik intensief heb opgetrokken, te leren los laten.

Tevens heb ik handvatten en inzicht gekregen om in nieuwe situaties meer op mijzelf te kunnen vertrouwen. In de gesprekken met Janet was geen vraag te gek en heb ik alles met haar kunnen delen.”

David, 25 jaar
Janet heeft me begeleidt en gecoacht in een pijnlijke periode van scheidende ouders. Emotioneel zat ik op slot en ik heb geleerd mijn emoties te uiten en te verwoorden. Ze gaf me handvatten en tips waardoor ik de scheiding een plek heb kunnen geven en ik weet er nu zelf beter mee om te gaan.”


Janet Dekker-Rodenburg

U kunt telefonisch of direct online met mij een afspraak maken voor een intakegesprek. Voor aanvullende informatie kunt u het contactformulier gebruiken.

Online een afspraak maken